Den 1 januari till den 30 juni 2019

8 juli, 2019
Haninge kvinnojour

Att upplysa och informera om mäns våld mot kvinnor och barn är ett arbete som måste pågå så länge som mäns våld mot kvinnor pågår. Staten bidrar med medel till oss i Haninge, och kvinno- och tjejjourerna runtom i Sverige, för att göra just det! Hur vet vi att vi gör skillnad? Det är svårt att mäta och det är inte heller den enskilda kvinnojourens uppgift att mäta skillnaden – det är regeringens ansvar. Det vi vet är att ”passivitetens prislapp” sannolikt är så mycket större än de resurser vi idag använder för att få till stånd jämställdhet i vårt land och ett slut på våld mot kvinnor.

 

Vad skulle konsekvenserna bli om vi inte genom kvinnojouren i Haninge bedrev ett opinionsarbete? Om vi inte gick ut på gator och torg och berättade om hur män plågar och misshandlar kvinnor och barn? Om vi inte arrangerade studiecirklar och debatter med politiker och medborgare? Om vi inte besökte skolor, vårdcentraler, familjecentraler, sjukhus, företag och andra organisationer för att berätta om mäns våld? Vilka skulle konsekvenserna bli? Det korta svaret på den frågan är, att det som inte syns – det finns inte. Vi skulle ledas in i villfarelsen att kvinnor lever trygga liv i sina hem med sina barn och sin partner. Alltså! Det är absolut nödvändigt att vi sprider ordet. Varje dag. Vecka ut och vecka in. År ut och år in.

 

Under våren har vi genom projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn fortsatt att sprida ordet. Med feministfesten den 8 mars, med studiecirkeln ”Mäns våld mot kvinnor och barn”, med insamling på Curves, med kampanjveckan mot porr, med medlemsmöte, med föreläsningar och samtal (https://www.youtube.com/watch?v=9VORp5Xsf0A&feature=youtu.be) med torgmöten och med samarbeten. Vårt samarbete med brottsofferjouren och manscentrum är viktigare än någonsin. Kommunen drar åt tumskruvarna och resurser till brottsoffer är ifrågasatta. Därav har vi ägnat mycket tid och kraft till att skriva, motivera och argumentera varför vi som kvinnojour är viktiga för kommunen. Och vi fortsätter med det så länge vi behöver! Nu tar vi semester och laddar ny energi. Önskar dig en skön sommar 2019!