Den 1 januari till den 31 mars 2017

29 mars, 2017
Haninge kvinnojour

Året startade med att vi la en hel del tid till att redovisa för Socialstyrelsen hur vi har förvaltat de medel vi har fått för att arbeta utåtriktat med att verka för att utplåna mäns våld mot kvinnor och barn. Vi kan konstatera att året 2016 var ett expansivt och utåtriktat år! Vi har synts, vi har förmedlat kunskap om mäns våld och vi har bidragit till nya samarbeten och nätverk. Vår verksamhetsberättelse vittnar om det. Den kommer att gå i tryck för första gången i historien och skickas ut till alla våra samarbetspartners och nyckelpersoner i kommunen.

Tankesmedjan Södertörn (de sex kvinno- och tjejjourerna i Södertörn) har haft två möten där vi diskuterat hur vi gemensamt kan sprida kunskap om våldet i nära relationer.
Utbildningen för blivande jourkvinnor avslutades i februari och fem jourkvinnor är nu redo att möta kvinnor som har utsatts för våld. Den 8 mars, internationella kvinnodagen, uppmärksammades med en inspirerande feministfest den 7 mars på kulturhuset i Haninge. Vi startade upp vår insamling till förmån för våra boende kvinnor tillsammans med Curves i Haninge, och som pågår hela mars månad. Jag själv deltog i ett samarrangemang av Haninge kommun och MR Beredningen där jag berättade om vår roll i lokalsamhället generellt och vår roll i samarbetet med Huskurage specifikt. Haninge Bostäder har ingått avtal med Huskurage och kvinnojouren är initiativtagare till det projektet. Det är vi väldigt stolta över!

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen (PDF).