Den 1 januari till den 31 mars 2018

25 april, 2018
Haninge kvinnojour

Medel från Socialstyrelsen och föreningsbidrag från vår kommun gör det möjligt att fortsätta vårt förebyggande opinionsarbete. Att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn är en av kvinnojourens främsta uppdrag. Behovet av att arbeta preventivt framstår alltmer ofrånkomligt. Vi har givit kvinnor, utsatta för våld i hemmet, stöd och skydd i över 30 år. Vi är kompetenta och väl rustade för den uppgiften, och vi fortsätter så länge det behövs. Samtidigt vill vi fokusera på killarna och männen som utövar våld.

Ett steg i den riktningen var vårt event ”Fråga Männen” den 8 mars. I samarbete med Fredrika Bremergymnasiet anordnade vi ett event som syftade till att förändra sexistiska och könsstereotypa beteenden. Det är tjejerna och killarna på gymnasiet som kan skapa verklig förändring! Haninge kvinnojour bjöd in sju män att svara på frågor om feminism, ansvar för mäns våld, könsroller m m. Anthony Yigit, David Nzinga, Pa Modou Badjie, Petri Salonen, Jonas Trolle, Kristofer Ottosson och Michael Fridebäck fick möjligheten att svara på hur de ville ta ansvar för förändring. De representerade idrott, kultur, politik och polisen. Peter Svensson, Huskurage modererade samtalet.

Jag sammanfattar det med; Från feministiskt självförsvar till maskulint självansvar!

Under mars månad har Curves, Haninge samlat in mängder av gåvor från sina medlemmar (de som tränar) till de kvinnor och barn som får skydd i vårt boende. I slutet av månaden kunde våra anställda lassa bilen full med kassar fyllda med allt från morgonrockar och tofflor till kaffe, tomater på burk och anteckningsböcker. Gåvorna är ett välkommet bidrag till kvinnorna som har lämnat allt bakom sig för att fly undan sin förövare.

Vi har dragit igång den 3e utbildningsgruppen sedan projektet startade hösten 2016 med 12 engagerade deltagare. Nu- och framtidens opinionsbildare! Utbildningen ger gedigen och värdefull kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn.

Det är valår i år och vi i Haninge kvinnojour har bjudit in oss till samtliga politiska partier i kommunen. Under våren träffar vi dem alla för att trycka på att vi som kvinnojour är en viktig samhällsbärande ”institution” som ger trygghet för kvinnor och barn. Likaså att vi är en aktiv förening som ställer krav på politikerna.

Om du är nyfiken på projektet NEJ till mäns VÅLD mot kvinnor och barn, hör gärna av dig till Kim Loeld.