Den 1 juli till den 30 september 2018

18 oktober, 2018
Haninge kvinnojour

Den heta sommaren toppades med en paneldebatt den 30 augusti. Inbjudna var de politiker vi hade samtalat med under våren: Petri Salonen C, Ann-Christine Erlandsson S, Samuel Skånberg V, Tobias Hammarberg L, Alexandra Anstrell M, Lena Rigney Thörnblom RS och Kenth Martell KD.

För kvinnojouren var det av yttersta vikt att vi hade kunnat mötas under våren för att stärka vår position och också göra klart för kommunalpolitikerna att vi som frivilligorganisation bär ett stort ansvar när det kommer till att ge utsatta kvinnor och barn ett stöd. Stöd i form av skyddat boende eller samtalsstöd där syftet är vägledning och avlastning till de kvinnor som hör av sig.

Detta ansvar kräver resurser, både personella och ekonomiska. Och det ser likadant ut för brottsofferjouren och manscentrum. För att vi tre organisationer ska kunna axla det ansvar vi bär, kräver vi långsiktigt finansiellt stöd av kommunen. Politikerna var rörande överens om att vi behöver robusta förutsättningar för att kunna driva och utveckla verksamheterna. Våra verksamheter är ett synnerligen viktigt komplement till den kommunala socialförvaltningen. Utan oss riskerar medborgare att gå vilse rejält!

Vill du veta mer om vad politikerna sa, titta på filmen här: https://youtu.be/5ZZEJTutg6Q

Genom projektet NEJ till VÅLD… har samarbetet med manscentrum och brottsofferjouren kunnat intensifieras. Konkreta förslag på hur vi tre organisationer tillsammans med kommunen vill öka tryggheten för våra medborgare är vår främsta ambition och ständiga punkt på agendan. Vi fortsätter att gemensamt stärka det våldsförebyggande arbetet i kommunen.

Rekrytering av medlemmar är också en återkommande punkt på agendan. Den 25 september genomförde vi ett rekryteringsevent tillsammans med Curves Haninge. Inbjuden gäst var Lea Larsson. Lea berättade om sin resa från pojke till kvinna. En resa kantad av svek, hot och våld. Att bryta en norm kan vara så provocerande, även i ett jämställt samhälle som Sverige. 28 kvinnor gick med som medlemmar i Haninge kvinnojour den kvällen – ett mycket gott resultat!

Höstens studiecirkel i mäns våld mot kvinnor och barn är i full gång med 12 deltagare. Vi märker ett genuint sug efter den kunskap vi förmedlar. Men också en längtan efter ett separatistiskt sammanhang där kvinnor kan dela erfarenheter och tankar utan att ifrågasättas – för just sina erfarenheter. Att vara i ett separatistiskt rum är helande och utvecklande. På feministiska villkor. Patriarkala strukturer göre sig icke besvär!