Den 16 augusti till den 10 oktober

16 augusti, 2016
Haninge kvinnojour

Tolv intresserade och engagerade kursdeltagare träffades för första gången den 29 september för att lära sig mer om våld mot kvinnor. Utbildningen pågår fram till slutet av februari, vid 8 tillfällen. Vill du också lära dig mer om våld mot kvinnor, kontakta gärna mig för skräddarsydda utbildningar. Information om det finns på hemsidan under ”Utbildning”. Kolla in vår hemsida emellanåt – den är levande. Där finns nyheter om vad som är ”Aktuellt” och om vår nystartade tjejjour. Relationsbygge är A och O för att nå ut i kommunen med vårt budskap, så många möten har det varit och kommer att bli. ABF, Brottsofferjouren, S-kvinnorna, socialtjänsten i kommunen, företrädare för de politiska partierna för att nämna några. Vi har sökt medel även för 2018 från Socialstyrelsen, för att fortsätta vårt arbete i projektet. Vår Facebooksida uppdateras löpande med info och en gång i veckan även med vår faktaruta ”Visste du att…”? med kort info om sådant som berör mäns våld mot kvinnor och barn.