Det dödliga våldet MINSKAR

4 juni, 2017
Haninge kvinnojour

Sverige står inför den största vattenbristen på 100 år. 19-åriga Tova Morberg hittas mördad och den huvudmisstänkte för mordet är hennes expojkvän. Man kan fråga sig, blir inget någonsin bättre? Men det blir det, därför ägnar vi månadens artikel till att presentera ett antal positiva nyheter gällande mäns våld mot kvinnor.

Det dödliga våldet mot kvinnor i Sverige har minskat. Under den senast granskade sexårsperioden, 2008–2013, dödades ungefär 13 kvinnor per år av en närstående. Siffran har tidigare legat stilla på 17 kvinnor per år. Nu har den alltså sjunkit vilket vi glada för, det visar att samhället tar de här frågorna på allvar.

Våld mot kvinnor i nära relationer har även minskat med omkring 20 procent sedan år 2000. Enligt en kartläggning från Brottsförebyggande rådet 2015 gäller minskningen framför allt kvinnor i åldrarna 30–49 år. Där var antalet offer i denna kartläggning närmare 40 procent färre perioden 2008–2013 jämfört med tidigare kartläggningar. För kvinnor i åldern 15–29 år och kvinnor äldre än 50 år var minskningen endast ett par procent.

Tidigare i år presenterade regeringen sin handlingsplan för hur de vill förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett av förslagen i denna handlingsplan är att ett antal utbildningar på högskola och universitet ska få obligatoriska delar där mäns våld mot kvinnor ingår. De berörda utbildningarna är främst de vars studenter kommer att möta den utsatta gruppen i sitt yrkesliv såsom jurister, sjuksköterskor, läkare och socionomer. Detta är superviktigt eftersom kvinnojoursrörelsen efterfrågat det här i årtionden– specialkompetens inom mäns våld mot kvinnor inom dessa yrkesgrupper kan vara avgörande för att rädda liv.

En annan positiv nyhet i ämnet är att Irland nu har gjort det olagligt att köpa sex och därmed skyddar de traffickingoffer som oftast är de som tvingas att sälja sex. Andra länder som har en liknande lagstiftning är Kanada, Norge och Frankrike. Enligt lagen kommer den som köper en tjänst av en prostituerad att dömas till böter på 500 euro och en person som köper sexuella tjänster av en prostituerad som utsatts för människohandel kan dömas till fängelse i högst fem år.

Det här betyder såklart inte att vi slutar jobba för att stoppa mäns våld mot kvinnor, men det visar att vi faktiskt inte går bakåt utan snarare framåt.

Källor:

Nationellt centrum för kvinnofrid

Regeringen

SVT

Dagens Juridik