Politikerdebatt inför valet 2018

18 oktober, 2018
Haninge kvinnojour

Haninge kvinnojour ordnade i samverkan med Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn och Manscentrum Östra Södertörn en paneldebatt där Haninges politiska partier fick tillfälle att profilera sig kring arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Peter Svensson, medgrundare av Huskurage, föreläsare och moderator inledde med sin föreläsning om machokultur och maskulinitetsnormer. Frågor som diskuterades var: Hur hänger kultur och normer ihop med det våld som killar och män utövar? Vad gör Haninges politiker för de utsatta kvinnorna och barnen? Hur högt värderat är denna fråga på den politiska dagordningen? Vilka förutsättningar ger man för behandling och påverkan av våldsutövare och män i krissituationer? På vilket sätt har höstens massiva me-too-debatt påverkat det politiska arbetet? Yttersta konsekvensen av me too – är det mäns våld mot kvinnor?

Våra inbjudna politiker uttryckte samstämmigt att Haninge kvinnojour är synnerligen viktig för Haninge kommun och  att kvinnojouren i Haninge ska ha både ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva det skyddade boendet. Mäns våld mot kvinnor är inte en partipolitisk fråga, det är en samhällsfråga som samtliga politiska partier bör ta ansvar för gemensamt! Viktigt är också att kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum får en långsiktig finansiering för att säkerställa trygghet för kommunens invånare.