Kvinnor kan tvingas bo med sin misshandlare

29 mars, 2017
Haninge kvinnojour

Kvinnor kan tvingas bo med sin misshandlareBostadskrisen i Sverige är även den en fråga för kvinnojourerna. En enkätundersökning som Alva kvinnojour har gjort visar att 62 procent av de 83 kvinnojourer som svarat på enkäten har haft kvinnor boende hos sig längre än nödvändigt de senaste två åren.

Det finns en lag som säger att socialtjänsten har rätt att begära att en våldsutsatt ska flyttas från hemkommunen till en annan kommun. Enkäten visar dock att denna lag inte används speciellt mycket. Haninge kvinno- och tjejjour tycker att det här är oerhört synd och onödigt eftersom detta riskerar få stora konsekvenser för de enskilda kvinnorna.

Om en kvinna bor längre än nödvändigt på en kvinnojour innebär det ofta att hennes hotbild har förmildrats eller upphört. Hon bor alltså bara på det skyddade boendet eftersom hon annars skulle få lov att sova på gatan eller något ännu värre. Det här gör att andra kvinnor som är i behov av skydd inte får den hjälp som de behöver och det gör också att kvinnan som tvingas bo kvar på jouren hindras att gå vidare med sitt liv. Det blir en ond cirkel.

Frågan har nyligen uppmärksammats i P1:s program Tendens i två dokumentärer. I den första dokumentären får vi följa Christina som tvingas sova på sitt jobb eller hos kompisar och ibland, när ingen kan ta emot henne, ute. Detta eftersom hennes kommun ansåg att de inte längre kunde betala hennes plats på det skyddade boendet – hon ansågs inte längre ha något skyddsbehov.

Självklart ska inte skattepengar användas för att betala platser åt kvinnor på skyddade boenden när kvinnan inte längre behöver skyddas. Men det är samtidigt inte ett alternativ att slänga ut en kvinna på gatan och kanske tvinga henne att återigen gå tillbaka till sin man eller annan person som utsatt henne för våld.

Det som behöver ske är att fler kommuner måste samarbeta för att kvinnor ska kunna flytta från hemkommunen till en annan kommun när de ska börja sitt nya liv. Den lag som redan finns som ger våldsutsatta företräde när det gäller bostäder kan då blir lättare att använda. Det här måste ske i närtid så att vi kan få en förändring nu!

Och till sist, varför byggs det inga fler bostäder? Och framförallt varför byggs det inte fler hyresrätter där människor faktiskt har råd att bo. Politiker ta ert ansvar nu och inte imorgon. Rätt politik och rätt tänkande inom kommunernas socialtjänst kan lösa det här problemet.

 
Mer läsning
Alva kvinnojours enkät: http://alvakvinnojour.se/byta%20bostadsort.html
Tendens i P1: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/865055?programid=3381