Ni una menos

2 juli, 2017
Haninge kvinnojour

Idag ska vi vända blicken från Sverige och se vad som händer i kampen mot mäns våld mot kvinnor i andra länder.

Tidigare i år skrev vi att vi anser att våldspappor inte bör få vara föräldrar. Med våldspappor menar vi män som slagit sin partner framför sitt barn som sedan trots detta får ha kvar vårdnaden eller umgängesrätt till barnet trots att de har utsatt dem för trauma. Vi tror helt enkelt inte att sådana pappor, om de inte får vård, är bra för barnen.

En ny lag på detta område har nu införts i Argentina. Lagen innebär att män som har mördat eller skadat sin partner förlorar vårdnaden om barnen. Lagen har kommit till eftersom Argentina har en stark feministisk rörelse som blev stor under 2015 och därefter har fortsatt att växa. Detta välkomnar vi och vi hoppas att Sverige kan se Argentina som ett gott exempel i framtiden.

I Argentina har man ett stort problem med mäns våld mot kvinnor. Mätningar av brottet har inte gjorts särskilt länge, man har endast kunnat göra mätningar sedan år 2008.Enligt organisationen La Casa del Encuentro mördades förra året 290 kvinnor i Argentina till följd av mäns våld mot kvinnor. Om man jämför detta med Sverige där 13 kvinnor mördas per år på grund av mäns våld mot kvinnor förstår man siffrans absurditet. Det behövs helt enkelt krafttag av enorma proportioner i Argentina för att få rätsida på detta samhällsproblem.

Den 16 mars 2015 hittades Daiana García mördad i en soppåse. Detta mord blev katalysatorn för den feministiska rörelsen i Argentina som en vecka senare anordnade en protest mot mäns våld mot kvinnor, under parollen ”ni una más, ni una menos” vilket är spanska och betyder ungefär ”inte en mördad kvinna till, inte en kvinna färre”. ”Ni una más, ni una menos” spreds på sociala medier och har nått övriga Latinamerika och feministiska rörelser har vuxit fram i fler länder såsom Mexico och Bolivia.

År 2015, efter ännu ett mord på en unge flicka vid namn Chiara Paez, anordnades ytterligare en protest som samlade massvis med människor i Buenos Aries, man tror att det kom ungefär 200 000 människor. Detta gjorde att den argentinska regeringen inte kunde avfärda rörelsen eftersom den uppenbart hade ett stort folkligt stöd, vilket bland annat ledde fram till den lag som nämndes i början på denna text. I andra delar av Latinamerika, såsom Mexico och Bolivia, har man hållit solidaritetsdemonstrationer som även dessa samlade ett stort antal människor.

Ett annat lagförslag som fick ett preliminärt godkännande av den argentinska senaten samma dag som den ovan nämnda lagen innebär att kvinnor som lever i ett våldsamt förhållande och vill lämna sin man ska få ekonomiskt bistånd från staten, denna lag måste nu också godkännas i Argentinska parlamentets andra kammare.

Ni una menos fungerar dock inte bara som ett uttryck för att kritisera mäns våld mot kvinnor utan har även blivit ett samlingsyttryck inom vilket man jobbar mot den manliga machokulturen överlag. Kanske behöver vi ett liknande uttryck i Sverige?

 

Källor:

Dagens ETC: https://www.etc.se/utrikes/valdsamma-man-forlorar-vardnaden-med-ny-lag