Posts Tagged "bostadskris"

Kvinnor kan tvingas bo med sin misshandlare

mar 29 2017

Bostadskrisen i Sverige är även den en fråga för kvinnojourerna. En enkätundersökning som Alva kvinnojour har gjort visar att 62 procent av de 83 kvinnojourer som svarat på enkäten har haft kvinnor boende hos sig längre än nödvändigt de senaste två åren. Det finns en lag som säger att socialtjänsten har rätt att begära att en våldsutsatt ska flyttas från hemkommunen till en annan kommun. Enkäten visar dock att denna lag inte används speciellt mycket. Haninge kvinno- och tjejjour tycker…