Posts Tagged "Vårdnad om barn"

Ni una menos

jul 02 2017

Idag ska vi vända blicken från Sverige och se vad som händer i kampen mot mäns våld mot kvinnor i andra länder. Tidigare i år skrev vi att vi anser att våldspappor inte bör få vara föräldrar. Med våldspappor menar vi män som slagit sin partner framför sitt barn som sedan trots detta får ha kvar vårdnaden eller umgängesrätt till barnet trots att de har utsatt dem för trauma. Vi tror helt enkelt inte att sådana pappor, om de inte…