Posts Tagged "Vårdnad"

Ni una menos

jul 02 2017

Idag ska vi vända blicken från Sverige och se vad som händer i kampen mot mäns våld mot kvinnor i andra länder. Tidigare i år skrev vi att vi anser att våldspappor inte bör få vara föräldrar. Med våldspappor menar vi män som slagit sin partner framför sitt barn som sedan trots detta får ha kvar vårdnaden eller umgängesrätt till barnet trots att de har utsatt dem för trauma. Vi tror helt enkelt inte att sådana pappor, om de inte…

Våldspappor bör inte få vara föräldrar

feb 24 2017

Män som slår kvinnor är inte bra föräldrar. Det här är en fråga som kvinnojoursrörelsen drivit sedan starten. Och även om vi kommit långt i samhället, många har börjat inse sitt ansvar i att hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld, finns det fortfarande enorma problem som kvarstår. Barns rätt att ses som brottsoffer är ett sådant område. Förra veckan kom vårt riksförbund, Roks, ut med rapporten Våld och vårdnad som visar att män som slår kvinnor blir blir tagna…