Aktuellt

Ska vi förebygga våld måste vi ta snacket om porr

Ska vi förebygga våld måste vi ta snacket om porr!

Det finns nog ingen fråga som barn lämnas så ensamma i som i porrfrågan. Porr är extremt lättillgängligt och möjligt att ”snubbla” in på även för de yngsta barnen eftersom porr bäddas in på så många olika sätt. Porrindustrin är en del av människohandelsindustrin. Vi pratar alltså om en av de största ekonomierna i världen som idag har en obevakad ingång rakt in till våra barn och unga. I kombination med att den svenska sexualundervisningen har stora brister blir det här riktigt illa. Det finns väldigt lite som balanserar ungas syn på sex och därmed begränsas också det egna sökandet i deras sexualitet och hur sex ska vara.

Vi måste också förstå att mainstreamporr 2019 inte handlar om sex utan om våld och nu måste vi agera utifrån det.  98 procent av alla killar och 54 procent av alla tjejer har sett porr när de är 16 år. Medelåldern för att börja titta på porr är nere i 12 år. De som konsumerar porr ser alltså extremt mycket våld, det normaliseras. Våld, sexualiserat våld, normaliseras alltså för barn! Polis vittnar om att såväl förövare som sexköpare hämtar inspiration från porr. Porr är en riskfaktor för sexualbrott. Forskning visar samband mellan porrkonsumtion och aggressiva attityder. Vi inom Haninge Kvinnojour och tjejjouren ser också att både våldet och de skeva förväntningar på tjejer och kvinnor ofta är konsekvenser av porrkonsumtion.Vi måste se sambanden. Vi måste förebygga. Och vi måste försvåra porrindustrins tillgång till våra barn och unga. http://talita.se/Rapport_SV.pdf

Förskolan och skolan ska naturligtvis vara porrfria zoner. Skolor hävdar nolltolerans när det handlar om våld, då kan det inte vara rimligt att sexualiserat våld är ett klick bort. Det är förbjudet att sätta upp bilder på porr i skolan men det finns inget som stoppar att se porr på skärmen. Våldet kostar, ur ett ekonomiskt perspektiv, samhället enorma pengar varje år. Då är det inte heller rimligt att vi i våra skattefinansierade verksamheter inte förebygger våld på bästa sätt.

Vi inser att porrfilter inte enbart är av godo, det kan i värsta fall hindra ungdomar att söka information och svar på frågor. Åsikterna om hur väl det går att designa filter går isär men filtrets eventuella konsekvenser får vi vuxna hitta lösningar på i så fall. Det vi kan konstatera nu är att vi saknar förmågan att ge motbilder till det porren erbjuder. Filter ger en signal om att det sexualiserade våldet inte är okej och på förskolan och för de allra yngsta barnen borde det vara lag. Inget barn ska ”snubbla” in på de här bilderna.

Vecka 17 är ROKS antiporr vecka. I Haninge kommer vi att påbörja en kartläggning för att se hur skolorna arbetar mot porr och se hur de resonerar kring bland annat porrfilter. Vi har också efterfrågat ett möte med våra politiker för att diskutera frågan.

Ska vi få stopp på våldet måste vi också agera mot porren.

Kim Loeld, ordförande Haninge Kvinnojour

Kvinnojouren har varit verksam i Haninge kommun sedan 1991

Driver skyddat boende, tjejjour, projekt NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn

Ger skyddat boende åt 20 – 25 kvinnor och 20 – 25 barn varje år

Ger stöd och råd åt 250-300 tjejer och kvinnor varje år

Feministfest 8 mars 2019
Missa inte årets feministfest i Haninge Kulturhus kl 17-21.
Gudrun Schyman invigningstalar, Snövit håller workshop, Hairy Tales uppträder, Among Lynx spelar och Johanna E. Martell sjunger. Camilla Persson är konferencier.
Se hela programmet här: Feministfestprogram

Mäns våld mot kvinnor är tortyr

Kvinnor, utsatta för våld från män blir utsatta för tortyr. Många kvinnor lever dagligen med en förödande rädsla för sin förövare; den man hon lever med. Han hotar, kränker, misshandlar, kontrollerar, förgriper sig – på kvinnan han lever med.

Vad gör dessa övergrepp med en människa? Det bryter ner hennes självkänsla, tar all energi, förlamar. Den människa hon en gång var utplånas, urholkas. Den dagen hon blir fri påbörjas det mödosamma arbetet med att återerövra självkänslan.

Vi behöver ha en helhetssyn på våld. Att en kvinna lever med en man, och av honom blir misshandlad och utsatt för kränkningar, påverkar hela hennes liv. Hennes relationer. Hennes arbetsförmåga. Hennes hälsa. Hennes barn. Och därmed påverkas hela vårt samhälle.

Läs debattartikeln i Feministiskt Perspektiv, undertecknad Södertörns kvinno- och tjejjourer!
Se paneldebatten 30 augusti i Haninges kommunhus

Haninge kvinnojour är synnerligen viktig för Haninge kommun! Våra inbjudna politiker uttryckte samstämmigt att kvinnojouren i Haninge ska ha både ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva det skyddade boendet. Mäns våld mot kvinnor är inte en partipolitisk fråga, det är en samhällsfråga som samtliga politiska partier bör ta ansvar för gemensamt! Viktigt är också att kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum har en långsiktig finansiering för att säkerställa trygghet för kommunens invånare. Dessa uttalanden och mycket mer kan du ta del av genom att klicka nedan. Mycket nöje!

Bakom fasaden
En vacker, glänsande fasad med den tjusiga vita villan, de läckra möblerna och foton med de söta barnen kan dölja en grym verklighet med våld och kränkningar. En grym verklighet där mannen misshandlar, förnedrar och kontrollerar kvinnan han lever med. Hon upprätthåller en fasad av den lyckliga, perfekta relationen. Hon ser ingen väg ut ur sitt fängelse!
Kvinnojouren Ellinor i Linköping har tillsammans med Markus Reklambyrå tagit fram filmen Bakom fasaden.
Informationsbroschyrer på flera språk

Vi har tagit fram vår informationsbroschyr på engelska, polska, spanska, turkiska, persiska och arabiska. Kontakta oss gärna på haninge@roks.se om du önskar få en eller flera broschyrer kostnadsfritt.

TACK!

Vi vill tacka våra generösa gåvogivare som under år 2018 hjälpt oss!

Haninge Centrum
Bio Cosmopolite
Skansen
Torvalla simhall
ICA Maxi Haninge
Arbetskrets Västerhaninge församling
Rebeckalogen Maria Sofia
Aurorafonden
TR Leksaker
Axel Group/Feronia

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barnverksamhet.

Tack också till alla privatpersoner som har skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler, husgeråd och annat, vilket har bidragit till stor glädje till våra kvinnor och barn.

Ett stort, varmt tack till Lena Helgstedt och Anna Svensson på Curves, Haninge som med stort engagemang och mycket kärlek har samarbetat med oss kring insamling av gåvor till våra boende kvinnor och barn, och ett gemensamt event en kväll i oktober, då vi kunde värva nya medlemmar till vår förening.

Tack till operasångerska Johanna E Martell och pianist Tobias Livheim som pro bono framförde en mycket uppskattad julkonsert i december, vilket genererade en stor julslant till de kvinnor och barn som bodde hos oss över julen.