Den 1 april till den 30 juni 2018

28 juli, 2018
Haninge kvinnojour

Samtliga politiska partier (utom SD) har välkomnat oss att delta i ett av partiets medlemsmöten under våren. Vi har argumenterat och informerat om vårt viktiga arbete; att skydda kvinnor och barn som är utsatta för våld och vårt opinionsarbete som ska göra slut på mäns våld mot kvinnor! Vi har också ställt följande tre krav:

  1. Från skyddsboendet till eget boende!
  2. Placera kvinnor som behöver skydd, undan sin förövare, på Haninge kvinnojour – inte på vandrarhem eller hotellhem!
  3. Förskolor och skolor i Haninge ska aktivt arbeta med attityd- och värderingsfrågor = relationskompetens!

Politikerturnén avslutas med en paneldebatt den 30 augusti. Gemensamt med Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn och Manscentrum Östra Södertörn pågår förberedelserna för debatten.

Studiecirkeln i ”Mäns våld mot kvinnor och barn” har slutförts och gruppen om 12 deltagare. Utvärderingen visar att man har fått viktiga insikter om hur maktstrukturer hindrar jämställdhet, ger tjejer och kvinnor ett snävare handlingsutrymme och att våldet mot tjejer och kvinnor är den yttersta konsekvensen av den maktstrukturen. Ilska och beslutsamhet är känslor som gruppdeltagarna känner efter avslutad kurs. En nödvändig kraft för förändring!

ROKS och Unizon, de två riksorganisationerna för kvinno- och tjejjourer i Sverige har gemensamt tagit upp kampen mot pornografi, som visar på ett grovt förtryck mot tjejer och kvinnor. Pornografin leder i många relationer till våld mot tjejer och kvinnor! Detta kan vi läsa om i omfattande forskning. Vecka 17 är kampanjvecka mot porr och i år valde Haninge kvinnojour civil olydnad som metod att motverka porren.

Vårt deltagande i kulturparksfestivalen (ABF Södertörn) gav möjligheter till samtal med politiker i kommunen. Samtal som syftade till att stärka vår position i kommunen. För första gången deltog vi tillsammans med ROKS på Järvaveckan.

Genom projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn kan vi arbeta uthålligt med att göra oss relevanta i kommunen. Så länge män utsätter kvinnor för våld måste vi prata om det, och det gör vi. Genom våra events, våra medlemsmöten och nyhetsbrev, våra kurser, våra möten med politiker, genom våra sociala medier. Med andra ord; Haninge kvinnojour behövs – både med det skyddade boendet och som opinionsbildare!