Ska vi förebygga våld måste vi ta snacket om porr

14 april, 2019
Haninge kvinnojour

Ska vi förebygga våld måste vi ta snacket om porr

Det finns nog ingen fråga som barn lämnas så ensamma i som i porrfrågan. Porr är extremt lättillgängligt och möjligt att ”snubbla” in på även för de yngsta barnen eftersom porr bäddas in på så många olika sätt. Porrindustrin är en del av människohandelsindustrin. Vi pratar alltså om en av de största ekonomierna i världen som idag har en obevakad ingång rakt in till våra barn och unga. I kombination med att den svenska sexualundervisningen har stora brister blir det här riktigt illa. Det finns väldigt lite som balanserar ungas syn på sex och därmed begränsas också det egna sökandet i deras sexualitet och hur sex ska vara.

Vi måste också förstå att mainstreamporr 2019 inte handlar om sex utan om våld och nu måste vi agera utifrån det.  98 procent av alla killar och 54 procent av alla tjejer har sett porr när de är 16 år. Medelåldern för att börja titta på porr är nere i 12 år. De som konsumerar porr ser alltså extremt mycket våld, det normaliseras. Våld, sexualiserat våld, normaliseras alltså för barn! Polis vittnar om att såväl förövare som sexköpare hämtar inspiration från porr. Porr är en riskfaktor för sexualbrott. Forskning visar samband mellan porrkonsumtion och aggressiva attityder. Vi inom Haninge Kvinnojour och tjejjouren ser också att både våldet och de skeva förväntningar på tjejer och kvinnor ofta är konsekvenser av porrkonsumtion.Vi måste se sambanden. Vi måste förebygga. Och vi måste försvåra porrindustrins tillgång till våra barn och unga. http://talita.se/Rapport_SV.pdf

Förskolan och skolan ska naturligtvis vara porrfria zoner. Skolor hävdar nolltolerans när det handlar om våld, då kan det inte vara rimligt att sexualiserat våld är ett klick bort. Det är förbjudet att sätta upp bilder på porr i skolan men det finns inget som stoppar att se porr på skärmen. Våldet kostar, ur ett ekonomiskt perspektiv, samhället enorma pengar varje år. Då är det inte heller rimligt att vi i våra skattefinansierade verksamheter inte förebygger våld på bästa sätt.

Vi inser att porrfilter inte enbart är av godo, det kan i värsta fall hindra ungdomar att söka information och svar på frågor. Åsikterna om hur väl det går att designa filter går isär men filtrets eventuella konsekvenser får vi vuxna hitta lösningar på i så fall. Det vi kan konstatera nu är att vi saknar förmågan att ge motbilder till det porren erbjuder. Filter ger en signal om att det sexualiserade våldet inte är okej och på förskolan och för de allra yngsta barnen borde det vara lag. Inget barn ska ”snubbla” in på de här bilderna.

Vecka 17 är ROKS antiporr vecka. I Haninge kommer vi att påbörja en kartläggning för att se hur skolorna arbetar mot porr och se hur de resonerar kring bland annat porrfilter. Vi har också efterfrågat ett möte med våra politiker för att diskutera frågan.

Ska vi få stopp på våldet måste vi också agera mot porren.

Kim Loeld, ordförande Haninge Kvinnojour

Kvinnojouren har varit verksam i Haninge kommun sedan 1991

Driver skyddat boende, tjejjour, projekt NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn

Ger skyddat boende åt 20 – 25 kvinnor och 20 – 25 barn varje år

Ger stöd och råd åt 250-300 tjejer och kvinnor varje år