NÄRINGSLIVETS DAG, den 7 feb

Vi deltar och vi minglar med företag i Haninge, för att sprida kunskap om hur våld i hemmet påverkar den utsatta på jobbet. Vad får det för konsekvenser? Vilka kan tecken på våld vara? Hur kan arbetsgivaren stödja? Hälsa gärna på oss! Haninge kommunhus kl 08.00-14.00.

I HÄNDELSE AV MIN DÖD

Med anledning av den internationella kvinnodagen arrangerar vi ett författarsamtal med journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom. De har i tio års tid dokumenterat vartenda fall i Sverige där en kvinna har blivit dödad av sin partner. Boken I händelse av min död handlar om hur kvinnor dör i Sverige, men ännu mer om hur de lever. Weigl och Edblom berättar nära och känsligt om människor som förlorat en älskad och hur samhället inte förmår höra kvinnornas rop på hjälp.
Tid: Den 4 mars kl 13.00-14.00
Plats: Haninge bibliotek, Kulturhuset

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 25 mars kl 18.00-20.00 äger årets viktigaste möte rum – föreningen Haninge kvinnojours årsmöte! Du som medlem är varmt välkommen till Runstensvägen 11 i Handen. Hör av dig till haninge@roks.se och anmäl dig.

Mäns våld mot kvinnor är tortyr

Kvinnor, utsatta för våld från män blir utsatta för tortyr. Många kvinnor lever dagligen med en förödande rädsla för sin förövare; den man hon lever med. Han hotar, kränker, misshandlar, kontrollerar, förgriper sig – på kvinnan han lever med.

Vad gör dessa övergrepp med en människa? Det bryter ner hennes självkänsla, tar all energi, förlamar. Den människa hon en gång var utplånas, urholkas. Den dagen hon blir fri påbörjas det mödosamma arbetet med att återerövra självkänslan.

Vi behöver ha en helhetssyn på våld. Att en kvinna lever med en man, och av honom blir misshandlad och utsatt för kränkningar, påverkar hela hennes liv. Hennes relationer. Hennes arbetsförmåga. Hennes hälsa. Hennes barn. Och därmed påverkas hela vårt samhälle.

Läs debattartikeln i Feministiskt Perspektiv, undertecknad Södertörns kvinno- och tjejjourer!
Se paneldebatten 30 augusti 2018 i Haninges kommunhus

Haninge kvinnojour är synnerligen viktig för Haninge kommun! Våra inbjudna politiker uttryckte samstämmigt att kvinnojouren i Haninge ska ha både ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva det skyddade boendet. Mäns våld mot kvinnor är inte en partipolitisk fråga, det är en samhällsfråga som samtliga politiska partier bör ta ansvar för gemensamt! Viktigt är också att kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum har en långsiktig finansiering för att säkerställa trygghet för kommunens invånare. Dessa uttalanden och mycket mer kan du ta del av genom att klicka nedan. Mycket nöje!

Bakom fasaden
En vacker, glänsande fasad med den tjusiga vita villan, de läckra möblerna och foton med de söta barnen kan dölja en grym verklighet med våld och kränkningar. En grym verklighet där mannen misshandlar, förnedrar och kontrollerar kvinnan han lever med. Hon upprätthåller en fasad av den lyckliga, perfekta relationen. Hon ser ingen väg ut ur sitt fängelse!
Kvinnojouren Ellinor i Linköping har tillsammans med Markus Reklambyrå tagit fram filmen Bakom fasaden.
Informationsbroschyrer på flera språk

Vi har tagit fram vår informationsbroschyr på engelska, polska, spanska, turkiska, persiska och arabiska. Kontakta oss gärna på haninge@roks.se om du önskar få en eller flera broschyrer kostnadsfritt.

TACK!

Vi vill tacka våra generösa gåvogivare som under år 2018 hjälpt oss!

Haninge Centrum
Bio Cosmopolite
Skansen
Torvalla simhall
ICA Maxi Haninge
Arbetskrets Västerhaninge församling
Rebeckalogen Maria Sofia
Aurorafonden
TR Leksaker
Axel Group/Feronia

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barnverksamhet.

Tack också till alla privatpersoner som har skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler, husgeråd och annat, vilket har bidragit till stor glädje till våra kvinnor och barn.

Ett stort, varmt tack till Lena Helgstedt och Anna Svensson på Curves, Haninge som med stort engagemang och mycket kärlek har samarbetat med oss kring insamling av gåvor till våra boende kvinnor och barn, och ett gemensamt event en kväll i oktober, då vi kunde värva nya medlemmar till vår förening.

Tack till operasångerska Johanna E Martell och pianist Tobias Livheim som pro bono framförde en mycket uppskattad julkonsert i december, vilket genererade en stor julslant till de kvinnor och barn som bodde hos oss över julen.