Aktuellt

#Orange Day – en slips för varje förövare
Under 2019 tog Haninge kvinnojour emot samtal från 130 unika kvinnor som berättade att de utsattes för våld av sin partner. Slutsats: I Haninge kommun lever minst 130 förövare som utsätter sin partner för våld. The Orange Day, den 25 november, uppmärksammas världen över genom FNs internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Haninge kvinnojour uppmärksammar den dagen genom en utställning på kulturhuset. Vi besvarar frågor som; varför stannar hon kvar med den våldsamma mannen? Hur ser våldet ut? Vilka konsekvenser får våldet? Och vad kan du och jag göra för att stoppa våldet? En slips för varje förövare – #orangeday. Följ oss också på våra sociala medier där vi citerar män och kvinnor som lever med våld i nära relation.

 

Medlemsmöte den 21 oktober

I samarbete med ABF Södertörn har vi bjudit in författaren och debattören Alexandra Pascalidou. Hon tar avstamp i sin bok Mammorna där hon ger röst åt de som sällan hörs i våra medier – mammorna! Särskilt mammorna som lever i de s k utsatta områdena, där söner skjuts ihjäl och där samhället har vänt dem ryggen.

CORONA

Åsa Lindhagen, Sveriges jämställdhetsminister.

”Om du är utsatt för våld har du rätt att få skydd och stöd. Jag vet att det kan vara svårare att söka hjälp i tider av isolering , men har du möjlighet att ringa så finns det flera nummer som är till för dig.

Runt om i Sverige utökar också kvinno- och tjejjourer sina telefon- och chattider för att du lättare ska kunna nå dem.

Till sist: vi har alla ett ansvar att agera om vi känner oro för att en vuxen eller ett barn far illa. Knacka på hos grannen, ring polisen, kontakta socialtjänsten – agera! Du kan rädda liv.”

SOS Alarm (akut): 112
Polisen (ej akut): 114 14
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
BRIS (för dig under 18 år, även chatt): 116 111

Våld i hemmet – en chefsfråga?

”Sjukskrivning är ju aktuellt om man har en åkomma där det hjälper att vila för att återhämta sig, men jag hade ju en åkomma – och det var han som var i hemmet. Ju mer hemma jag var desto sjukare blev jag. Arbetet var en flykt, ju mer jag arbetade desto mindre risk var det att jag fick stryk.” Karin

Hur ska man som chef veta när en kvinna är utsatt för våld i hemmet? Det finns tecken då man kan misstänka våld. Det kan vara att hon aldrig följer med på aktiviteter utanför arbetstid eller att hon oftast blir skjutsad till och från jobbet. Misshandel i hemmet kan innebära stora kostnader för företaget. Upprepad korttidsfrånvaro är en konsekvens av att leva med våld i hemmet.

Vill du som chef, att du och dina medarbetare ökar er kunskap om hur våldet syns, hur man kan stötta den som är våldsutsatt och vad uteblivet stöd får för konsekvenser?

Boka tid med kim.loeld@haningekvinnojour.se för besök på en arbetsplatsträff, där hon berättar mer! Utan att det kostar företaget en enda krona!

 

Mäns våld mot kvinnor är tortyr

Kvinnor, utsatta för våld från män blir utsatta för tortyr. Många kvinnor lever dagligen med en förödande rädsla för sin förövare; den man hon lever med. Han hotar, kränker, misshandlar, kontrollerar, förgriper sig – på kvinnan han lever med.

Vad gör dessa övergrepp med en människa? Det bryter ner hennes självkänsla, tar all energi, förlamar. Den människa hon en gång var utplånas, urholkas. Den dagen hon blir fri påbörjas det mödosamma arbetet med att återerövra självkänslan.

Vi behöver ha en helhetssyn på våld. Att en kvinna lever med en man, och av honom blir misshandlad och utsatt för kränkningar, påverkar hela hennes liv. Hennes relationer. Hennes arbetsförmåga. Hennes hälsa. Hennes barn. Och därmed påverkas hela vårt samhälle.

Läs debattartikeln i Feministiskt Perspektiv, undertecknad Södertörns kvinno- och tjejjourer!
Se paneldebatten 30 augusti 2018 i Haninges kommunhus

Haninge kvinnojour är synnerligen viktig för Haninge kommun! Våra inbjudna politiker uttryckte samstämmigt att kvinnojouren i Haninge ska ha både ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva det skyddade boendet. Mäns våld mot kvinnor är inte en partipolitisk fråga, det är en samhällsfråga som samtliga politiska partier bör ta ansvar för gemensamt! Viktigt är också att kvinnojouren, brottsofferjouren och manscentrum har en långsiktig finansiering för att säkerställa trygghet för kommunens invånare. Dessa uttalanden och mycket mer kan du ta del av genom att klicka nedan. Mycket nöje!

Bakom fasaden
En vacker, glänsande fasad med den tjusiga vita villan, de läckra möblerna och foton med de söta barnen kan dölja en grym verklighet med våld och kränkningar. En grym verklighet där mannen misshandlar, förnedrar och kontrollerar kvinnan han lever med. Hon upprätthåller en fasad av den lyckliga, perfekta relationen. Hon ser ingen väg ut ur sitt fängelse!
Kvinnojouren Ellinor i Linköping har tillsammans med Markus Reklambyrå tagit fram filmen Bakom fasaden.
Informationsbroschyrer på flera språk

Vi har tagit fram vår informationsbroschyr på engelska, polska, spanska, turkiska, persiska och arabiska. Kontakta oss gärna på haninge@roks.se om du önskar få en eller flera broschyrer kostnadsfritt.

TACK!
Vi vill tacka våra generösa gåvogivare som under år 2019 hjälpt oss!

Wofflans stenugnsbageri, Coop port73, Feministiq_smycken, Rädda Barnen, Body Shop Farsta, LeyGlow och Always fitness. Västerhaninge- Muskö församling, Rebeckalogen Maria Sofia, TR Leksaker, Axel Group/Feronia, Giving People, Vigörvadvikan Tyresö, Apoteket, Haninge pastorat och Colleum hudvård.

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barnverksamhet.

Tack också till alla privatpersoner som har skänkt pengar, kläder, leksaker, möbler, husgeråd och annat, vilket har bidragit till stor glädje till våra kvinnor och barn.

Tack till Stefan H som månatligen har skänkt oss 100kr sedan tre år tillbaka.

Tack till Karin Grönberg, som har illustrerat 10 ”dödsannonser” i storformat. Dessa har vi använt vid öppna event som Haningedagen och manifestationen den 25 november.

Tack till Lena Helgstedt, Curves i Haninge, för ett gott samarbete! Dels vid insamlingen i mars och dels vid medlemsrekryteringseventet i september som genererade 24 nya medlemmar till Haninge kvinnojour.

Tack till operasångerska Johanna E Martell och pianist Tobias Livheim som framförde en mycket uppskattad julkonsert i december. En konsert som genererade en stor julslant till de kvinnor och barn som bodde hos oss över julen.