Projekt

Nej till våld mot kvinnor och barn

Haninge kvinnojour har genom medel från Socialstyrelsen fått möjlighet att driva projektet ”Nej till våld mot kvinnor och barn”. Projektets övergripande syfte och mål är att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Projektets tre fokusområden är:

  1. Att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn. Att skapa en medvetenhet om var våldet utspelar sig, hur våldet ser ut, hur det skapas, hur det uppstår och vilka konsekvenser det får för kvinnor, barn och samhälle. Med en ökad medvetenhet mobiliseras en ökad motivation för förändring – vad kan vi göra för att verka för ett samhälle, ett Haninge, fritt från våld?
  2. Att skapa opinion för att generera kraft och beredskap hos politiker och medborgare i Haninge att vilja agera och arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn.
  3. Att stärka Haninge kvinnojour med ökat antal aktiva medlemmar och jourkvinnor.

Detta vill vi åstadkomma genom utbildning och informationsspridning i Haninge kommun. Det kan vara till myndigheter, föreningar, skolor, vårdcentraler, sjukhus, privata näringslivet och övriga organisationer.

Projektledare för projektet är Kim Loeld.

I styrgruppen ingår Anja Malmsten, kassör/vice ordförande/styrelseledamot Haninge kvinnojour och Malin Martell, barnansvarig/sociala medieansvarig/styrelseledamot Haninge kvinnojour.

Projektet är planerat att pågå år 2016–2021.

Nedan kan ni läsa projektets logg som projektledare Kim Loeld skriver kontinuerligt.

Projektlogg

Den 1 januari till den 30 juni 2020

Den 1 januari till den 30 juni 2020

aug 14 2020

Aldrig under min livstid har jag fått uppleva en pandemi och därmed inte behövt leva med de omvälvande konsekvenser det har fått för vårt samhälle. Vi har sannolikt alla mer eller mindre känt av begränsningar och ovälkomna följder i pandemins spår. Har corona påverkat Haninge kvinnojour? Och hur i så fall? Om jag börjar med att beskriva följderna för vårt skyddade boende, så kan jag se två tendenser; 1. Antalet förfrågningar och placeringar har varit lägre än vanligt (även om placeringsnivån har…

Den 1 juli till den 31 december 2019

Den 1 juli till den 31 december 2019

jan 29 2020

Projektledaren summerar halvåret som avslutar 2019. Halvåret har präglats mycket av en oro över att kvinnojoursrörelsen är starkt hotad. Allt fler kommuner upphandlar AB:n som driver skyddade boenden. Flera kvinnojourer har tvingats lägga ner sina skyddade boenden. Inom kvinnojourrörelsen ser vi med stor sorg och ilska hur utsatta kvinnor och barn blir brickor i ett vinstjagande spel. Även vi säger upp en våra två lägenheter inför kommande år. Inte ett lätt beslut för styrelsen, men ett nödvändigt.  Opinionsarbetet fortsätter oförtrutet på flera arenor…

Den 1 januari till den 30 juni 2019

Den 1 januari till den 30 juni 2019

jul 08 2019

Att upplysa och informera om mäns våld mot kvinnor och barn är ett arbete som måste pågå så länge som mäns våld mot kvinnor pågår. Staten bidrar med medel till oss i Haninge, och kvinno- och tjejjourerna runtom i Sverige, för att göra just det! Hur vet vi att vi gör skillnad? Det är svårt att mäta och det är inte heller den enskilda kvinnojourens uppgift att mäta skillnaden – det är regeringens ansvar. Det vi vet är att ”passivitetens…

Den 1 oktober till den 31 december 2018

Den 1 oktober till den 31 december 2018

jan 24 2019

Det tredje projektåret lider mot sitt slut och vi konstaterar att arbetet med att göra Haninge kvinnojour känt i kommunen ger frukt. Hur märker vi det? Vi får spontant många intresseanmälningar till vår studiecirkel ”Mäns våld mot kvinnor och barn”. Väntelistorna fylls på av kvinnor som vill arbeta ideellt eller skaffa sig mer kunskap om det våld som män utövar mot kvinnor i nära relation. Höstens utbildning med 12 deltagare har avslutats och en ny grupp står i startgroparna till…

Den 1 juli till den 30 september 2018

Den 1 juli till den 30 september 2018

okt 18 2018

Den heta sommaren toppades med en paneldebatt den 30 augusti. Inbjudna var de politiker vi hade samtalat med under våren: Petri Salonen C, Ann-Christine Erlandsson S, Samuel Skånberg V, Tobias Hammarberg L, Alexandra Anstrell M, Lena Rigney Thörnblom RS och Kenth Martell KD. För kvinnojouren var det av yttersta vikt att vi hade kunnat mötas under våren för att stärka vår position och också göra klart för kommunalpolitikerna att vi som frivilligorganisation bär ett stort ansvar när det kommer till…

Den 1 april till den 30 juni 2018

Den 1 april till den 30 juni 2018

jul 28 2018

Samtliga politiska partier (utom SD) har välkomnat oss att delta i ett av partiets medlemsmöten under våren. Vi har argumenterat och informerat om vårt viktiga arbete; att skydda kvinnor och barn som är utsatta för våld och vårt opinionsarbete som ska göra slut på mäns våld mot kvinnor! Vi har också ställt följande tre krav: Från skyddsboendet till eget boende! Placera kvinnor som behöver skydd, undan sin förövare, på Haninge kvinnojour – inte på vandrarhem eller hotellhem! Förskolor och skolor…

Den 1 januari till den 31 mars 2018

Den 1 januari till den 31 mars 2018

apr 25 2018

Medel från Socialstyrelsen och föreningsbidrag från vår kommun gör det möjligt att fortsätta vårt förebyggande opinionsarbete. Att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn är en av kvinnojourens främsta uppdrag. Behovet av att arbeta preventivt framstår alltmer ofrånkomligt. Vi har givit kvinnor, utsatta för våld i hemmet, stöd och skydd i över 30 år. Vi är kompetenta och väl rustade för den uppgiften, och vi fortsätter så länge det behövs. Samtidigt vill vi fokusera på killarna och männen som utövar…

Den 1 oktober till den 31 december 2017

Den 1 oktober till den 31 december 2017

jan 29 2018

Det andra projektåret lider mot sitt slut och sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med att göra Haninge kvinno- och tjejjour känd i kommunen, både vårt boende och de frågor vi arbetar med ger frukt. Ett konkret exempel på detta är att vi spontant får många intresseanmälningar till vår utbildning ”Mäns våld mot kvinnor och barn”. Väntelistorna fylls ständigt på av kvinnor som vill arbeta aktivt inom vår jour och/eller bidra med att sprida kunskap om det våld som män…

Den 1 juli till den 30 september 2017

Den 1 juli till den 30 september 2017

okt 07 2017

Sommaren har givit utrymme för förkovran. Att läsa Simon Häggströms bok ”I skuggans lag – en spanares kamp mot prostitution” ger en djup inblick i hur kvinnor utnyttjas och förnedras av män i Stockholm. Män som anser att kvinnor är till för att användas för sitt eget höga nöjes skull. Starka krafter i vårt samhälle, världen över, möjliggör att kvinnor kan köpas som sexslavar. Vi kan tacka svensk sexköpslag att män lagförs när de köper sex. Kajsa Ekis Ekmans bok…

Den 1 april till den 30 juni 2017

Den 1 april till den 30 juni 2017

jul 02 2017

Det arbete vi kvinnojourer runtom i Sverige utför kan liknas vid att vi oförtröttligt öser vatten ur ett ständigt fullt badkar. Kranarna är konstant öppna. Mäns våld mot kvinnor pågår och pågår. Vem tar ansvaret för att stänga av kranarna? Projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn har som syfte att sprida kunskap om att våld utförs av män och att män behöver ta ansvar för att ”stänga av kranarna”. Vi ser alltför lite av det ansvarstagandet idag! Projektet…

Den 1 januari till den 31 mars 2017

Den 1 januari till den 31 mars 2017

mar 29 2017

Året startade med att vi la en hel del tid till att redovisa för Socialstyrelsen hur vi har förvaltat de medel vi har fått för att arbeta utåtriktat med att verka för att utplåna mäns våld mot kvinnor och barn. Vi kan konstatera att året 2016 var ett expansivt och utåtriktat år! Vi har synts, vi har förmedlat kunskap om mäns våld och vi har bidragit till nya samarbeten och nätverk. Vår verksamhetsberättelse vittnar om det. Den kommer att gå…

Den 21 oktober till den 31 december

Den 21 oktober till den 31 december

okt 21 2016

Projektåret lider mot sitt slut och sammanfattningsvis kan vi konstatera att de 8 månader som projektet pågått har många värdefulla kontakter knutits och samarbeten har påbörjats, inspiration har inhämtats och kompetens har förmedlats. Utbildningen för kommande jourkvinnor pågår och fyra kurstillfällen återstår i januari och februari. Intresset för utbildning och ideellt arbete är stort, vilket betyder att en ny utbildning eventuellt startar upp i vår. En konkret och viktig effekt av vårt arbete är att Haninge bostäder har slutit avtal…

Den 10 oktober till den 21 november

Den 10 oktober till den 21 november

okt 10 2016

Vi är uppe i tre kurstillfällen om mäns våld mot kvinnor, där feminism och systerskap blandat med operativt kvinnojoursarbete har varit teman. På Haninge kulturhus har vi genomfört ett seminarium i samarbete med BoJ och Manscentrum och bjudit in Huskurage. Peter Svensson, en av grundarna till detta geniala koncept, beskriver hur enkelt det kan vara att gemensamt gå samman i en fastighet och bekämpa våld i nära relation. Mitt i Haninge uppmärksammade detta på sin webbsida. Vänsterpartiet i Haninge genomförde…

Den 16 augusti till den 10 oktober

Den 16 augusti till den 10 oktober

aug 16 2016

Tolv intresserade och engagerade kursdeltagare träffades för första gången den 29 september för att lära sig mer om våld mot kvinnor. Utbildningen pågår fram till slutet av februari, vid 8 tillfällen. Vill du också lära dig mer om våld mot kvinnor, kontakta gärna mig för skräddarsydda utbildningar. Information om det finns på hemsidan under ”Utbildning”. Kolla in vår hemsida emellanåt – den är levande. Där finns nyheter om vad som är ”Aktuellt” och om vår nystartade tjejjour. Relationsbygge är A…

Den 1 april till den 15 augusti

Den 1 april till den 15 augusti

apr 01 2016

Våld i nära relationer är en av våra stora folkhälsofrågor. För den som utsätts för våld kan våldet få stora sociala konsekvenser såsom isolering, arbetslöshet, ekonomiska problem, svårigheter med bostadssituationen och sjukskrivning. Utöver det personliga lidandet får våldet enorma samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt Socialstyrelsens analys från år 2006 uppskattades att våldet kostar samhället 3 miljarder kronor per år. Då är inte kostnader för läkemedel, tandvård, psykiatrisk vård och inte heller barnens skador och lidande inräknade. Detta ställer krav på samhällets aktörer…