Aktuellt

Utbildning pågår

Just nu utbildar vi 12 deltagare i ”Mäns våld mot kvinnor och barn”. Utbildningen ger kunskap om feminism, våldets dynamik, historik, myter om våld, våldets uttryck med mera. Träffarna är utformade som workshops med inslag av teori och besökare ur ”verkligheten”. Utbildningen ger en bred bas av kunskaper, nödvändiga för att gå vidare till att eventuellt arbeta ideellt som jourkvinna. Utbildningen spänner över 8 tillfällen med start den 29 september och avslutas den 23 februari 2017.

Pepp- & ideologihelg

Den 18 och 19 februari 2017 kommer Sanna Holm och Kim Loeld från vår styrelse att delta på Roks Pepp- & ideologihelg där bland annat surrogatmödraskap, prostitution, feminism och systerskap kommer att behandlas.

Porrfritt

Den 3 maj kommer kvinno- och tjejjourens styrelse, personal och aktiva jourkvinnor att lyssna till Wiveca Holst som föreläser om porrens skadliga verkningar.

 

Behöver du hjälp?

Varningssignaler

Var uppmärksam på hans kvinnosyn

Lyssna när din partner pratar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.

Har han förändrats?

Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir mer missnöjd och kontrollerande.

Han klagar ofta på dig

Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.

Se upp med svartsjuka

Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Övervakar han dig?

Brukar din partner läsa dina sms eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det kan tyda på att han är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.

Våldsamhet mot saker och djur

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ämnade att skrämma dig.

Han har börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Råd

För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig/hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt/händer.

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då finns det i alla fall någon som vet vad som hänt/händer.

Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte orkar göra något åt situationen just nu finns detta kvar den dagen du gör en anmälan till polisen.

Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Ordna en reträttväg så att du kan ge dig av när som helst på dygnet, t.ex. till kvinnojouren, socialjouren, en vän eller en släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Ring/e-posta till en kvinnojour/tjejjour

Där kan du prata med någon och få stöd. Telefonnummer finns på exempelvis hitta.se eller eniro.se och på Roks hemsida. På jouren tror vi på vad du säger, vi ifrågasätter inte din berättelse eller upplevelse. Tilltron till systerskapet och de erfarenheter vi har som kvinnor ligger till grund för hela verksamheten och gemenskapen som finns på jouren varar ibland livet ut.

Gör en polisanmälan

Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer är olagligt. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln/hotet, både för din egen skull och för att din man/kille ska inse att det är en kriminell handling han begår.

Projekt

Nej till våld mot kvinnor och barn

Haninge kvinnojour har genom medel från Socialstyrelsen fått möjlighet att driva projektet ”Nej till våld mot kvinnor och barn”. Projektets övergripande syfte och mål är att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Projektets tre fokusområden är:

 1. Att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn. Att skapa en medvetenhet om var våldet utspelar sig, hur våldet ser ut, hur det skapas, hur det uppstår och vilka konsekvenser det får för kvinnor, barn och samhälle. Med en ökad medvetenhet mobiliseras en ökad motivation för förändring – vad kan vi göra för att verka för ett samhälle, ett Haninge, fritt från våld?
 2. Att skapa opinion för att generera kraft och beredskap hos politiker och medborgare i Haninge att vilja agera och arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn.
 3. Att stärka Haninge kvinnojour med ökat antal aktiva medlemmar och jourkvinnor.

Detta vill vi åstadkomma genom utbildning och informationsspridning i Haninge kommun. Det kan vara till myndigheter, föreningar, skolor, vårdcentraler, sjukhus, privata näringslivet och övriga organisationer.

Projektledare för projektet är Kim Loeld.

I styrgruppen ingår Anneli Dahlberg, verksamhetsledare, Haninge kvinnojour, Anja Malmsten, personalansvarig/styrelseledamot Haninge kvinnojour och Malin Martell, kassör/styrelseledamot Haninge kvinnojour.

Projektet är planerat att pågå år 2016–2017.

Nedan kan ni läsa projektets logg som projektledare Kim Loeld skriver kontinuerligt.

Projektlogg

Den 21 oktober till den 31 december

Den 21 oktober till den 31 december

Okt 21 2016

Projektåret lider mot sitt slut och sammanfattningsvis kan vi konstatera att de 8 månader som projektet pågått har många värdefulla kontakter knutits…

Den 10 oktober till den 21 november

Den 10 oktober till den 21 november

Okt 10 2016

Vi är uppe i tre kurstillfällen om mäns våld mot kvinnor, där feminism och systerskap blandat med operativt kvinnojoursarbete har varit teman.…

Den 16 augusti till den 10 oktober

Den 16 augusti till den 10 oktober

Aug 16 2016

Tolv intresserade och engagerade kursdeltagare träffades för första gången den 29 september för att lära sig mer om våld mot kvinnor. Utbildningen…

Den 1 april till den 15 augusti

Den 1 april till den 15 augusti

Apr 01 2016

Våld i nära relationer är en av våra stora folkhälsofrågor. För den som utsätts för våld kan våldet få stora sociala konsekvenser…

Utbildning

Vi genomför utbildningar som syftar till att öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor och barn. Med ökad medvetenhet följer förmåga att förändra. Med våra utbildningsinsatser vill vi bidra till ett tryggt samhälle fritt från våld i nära relationer.

Ni kan välja att gå vår återkommande utbildning ”Mäns våld mot kvinnor och barn” eller skräddarsy er egen utbildning utifrån de behov av kunskapslyft som ni har i er organisation. Vi erbjuder utbildning inom följande teman:

 • Våldets uttryck – det finns många sätt.
 • Myter om våld – det är inte alltid som man tror.
 • Feminism – våldets fiende.
 • Kvinnoseparatism – ett eget rum för förändring.
 • Normaliseringsprocessen – varför går hon inte.
 • Hur kan mäns våld mot kvinnor förstås.
 • Hur pratar man om det som gör ont – samtalsträning.
 • Manlighet, maskulinitet och våld.
 • Uppbrottsprocessen – varför går hon.

Utbildare är Kim Loeld, ordförande och projektledare för ”Nej till våld mot kvinnor och barn”. Hör av dig till Kim om du vill veta mer om vad vi kan skräddarsy för just er!

Kontaktuppgifter

kim.loeld@haningekvinnojour.se
070-918 17 98

Stöd oss

Gåvor

 

Engagera dig

Bli jourkvinna

Hjälp oss i vårt viktiga arbete du också! Vi välkomnar alla kvinnor, med olika bakgrund, som vill arbeta som volontär.

Grundutbildning

För att bli jourkvinna börjar du med att delta i en utbildning avsedd att introducera dig för arbetet på jouren. Under utbildningens gång börjar du sitta jour tillsammans med en erfaren jourkvinna.

Att arbeta som jourkvinna

Du ska vara beredd på att lägga ner minst fyra timmar per månad. Du kan till exempel besöka kvinnorna och barnen på boendet, delta i en arbetsgrupp eller göra något annat som du vill bidra med.

Att arbeta som kontaktkvinna

När du har blivit varm i kläderna kan du bli kontaktkvinna. Du har då kontakt med en av kvinnorna på boendet. Du träffar henne regelbundet, stöttar och hjälper henne. Kvinnan avgör själv vilket stöd hon behöver. Målet är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att stå på egna ben.

Arbetsgrupper

Som aktiv jourkvinna vill vi också att du deltar i någon av våra arbetsgrupper. Vi har olika arbetsgrupper, till exempel barngrupp, utbildningsgrupp och opinionsgrupp. Du deltar i någon av dem och bidrar med din egna unika kompetens.

För mer information, maila haninge@roks.se.

Bli medlem i Haninge kvinnojour

Medlemmar och volontärer är nödvändiga för kvinnojourens fortsatta arbete. Vill du ge oss ditt stöd är vi väldigt tacksamma!

Att bli medlem i Haninge kvinnojour kostar 100 kronor per år. Om du vill bli medlem sätter du in 100 kronor på plusgiro 88 46 29-7, skriver ditt namn och adress som avsändare samt fyller i formuläret nedan.

Om oss

Vi vänder oss till dig som är/har varit utsatt för olika grader av förtryck av pojkar/män: misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, hot om våld, psykiskt våld och förnedring är några former genom vilka förtrycket kan förekomma.

Som anhörig eller bekant kan du även få råd av kvinnojouren hur du kan stötta kvinnan som är utsatt. Vi hjälper och stödjer även barn som berörs av situationen.

Om du blir utsatt för hot eller våld, ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse. Det är inte ditt fel att du blir illa behandlad. Du är inte ensam i din situation.

Kvinnojouren i Haninge är en ideell förening som startades år 1990. Vi verkar för att kvinnor och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme ska respekteras.

Vilka är vi?
 • Vi är en ideell förening med medlemmar som stödjer och arbetar med kvinnor som blivit utsatta för mäns fysiska och psykiska våld, hot och trakasserier.
 • Vi är partipolitiskt- och religiöst obundna.
 • Vi arbetar efter principen ”hjälp till självhjälp”.
 • Vi informerar, debatterar, anordnar föreläsningar och kampanjer om mäns våld mot kvinnor och barn.
 • Vi besöker skolor, föreningar, arbetsplatser samt tar emot studiebesök.
 • Vi samarbetar med polisen, kommunen och andra organisationer och myndigheter.
 • Vi arbetar i en feministisk anda.
 • Vi har tystnadsplikt.
Till dig som behöver hjälp
 • Vi kan lyssna på dig och ta vara på ditt förtroende. Du kan ringa eller komma på besök efter överenskommelse med vår personal.
 • Vi kan följa med dig till läkare, polis, advokat, sociala myndigheter m.m.
 • Vi kan ge skyddat boende till dig och dina barn.
 • Vi kan informera dig om dina rättigheter.
 • Vi kan hjälpa dig i kontakterna med familjerätten och andra myndigheter.
 • Vi kan tipsa om bra advokater och andra rådgivare.
 • Vi kan stötta dig om det blir rättegång.
 • Vi kan ordna så att du får träffa andra, i grupp eller enskilt, som varit i samma situation som du.

Kontakta oss

 

Besök Haninge kvinnojour på Facebook

Såhär döljer du ditt besök

OBS! Genom att trycka på ”Lämna sidan nu”-knappen raderar du ej din webbläsares historik.

Internet Explorer 11
 1. Klicka på kugghjulsikonen högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj Säkerhet och klicka på Ta bort webbhistorik.
 3. Avmarkera alla rutor förutom Temporära Internetfiler och webbplatsfiler.
 4. Klicka på Ta bort.
Internet Explorer 9 och 10
 1. Klicka på kugghjulsikonen i det högra hörnet i webbläsaren och välj Internetalternativ.
 2. Gå till fliken Allmänt och klicka på Ta bort i avsnittet Webbhistorik.
 3. Avmarkera alla rutor utom Tillfälliga internetfiler och Cookies.
 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.
Internet Explorer 8
 1. Gå till Verktyg och klicka på Internetalternativ.
 2. Gå till fliken Allmänt och klicka på Ta bort i avsnittet Webbhistorik.
 3. Avmarkera alla rutor utom Tillfälliga internetfiler och Cookies.
 4. Klicka på Ta bort och sedan på OK.
Internet Explorer 7
 1. Gå till Verktyg och klicka på Ta bort webbhistorik.
 2. Klicka på Ta bort filer och sedan på Ja.
 3. Klicka på Ta bort cookies och sedan på Ja.
 4. Klicka på OK.
Mozilla Firefox 20.0 och senare versioner
 1. Klicka på menyikonen (en ikon med tre liggande linjer) högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Klicka på Historik.
 3. Välj Rensa ut tidigare historik.
 4. Välj All historik i söklistan för Tidsintervall att ta bort.
 5. Markera rutorna bredvid Kakor och Cache.
 6. Klicka på Ta bort.
Safari
 1. I menyn för Sarafi högst upp på skärmen klickar du på Redigera.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Sekretess högst upp i fönstret som öppnas.
 4. Klicka på knappen Ta bort alla webbplatsdata och klicka sedan på Ta bort nu.
 5. Klicka på X för att stänga popupfönstret.
Chrome
 1. Klicka på kontrollikonen högst upp till höger i navigeringsfältet (en ikon med tre liggande linjer).
 2. Flytta muspekaren över Verktyg och välj Ta bort webbinformation.
 3. Gå till Ta bort följande objekt från och välj tidens början.
 4. Markera alternativen Cachade bilder och filer och Cookies och andra webbplats- och plugin-data och avmarkera alla andra rutor.
 5. Klicka på Rensa webbinformation.